عنوان:فروشگاه بابلو
وب‌سایت:https://bablo.ir
ایمیل:bablocrm@gmail.com
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:01144420097
آدرس: بابل،خیابان مدرس،مدرس ۲۱ و ۲۵،
انبار مرکزی فروشگاه بابلو
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب