شلوار

شلوارهای مناسب تابستان کدامند؟

میدونستین که خنک بودن پاها در زمانهای گرم سال، تاثیر خیلی زیادی تو پایین اومدن دمای بدنتون داره؟

پس اگه خواستین توی تابستون شلوار بپوشین، حتما یکی از اینها رو بپوشین?

شلوار های رنگ روشن بپوشین

شلوارهای پارچه ای مثل نخی، لینن، پنبه یا کتان بپوشین

شلوارهای گشاد بپوشین

شلوارهای تنگ نپوشین

رنگهای تیره هم نپوشین

پارچه هایی که پلی استر( الیاف مصنوعی) داره هم نپوشین

شلوار مناسب تابستان